Onze missie: Haarlem het schoonste water van Nederland geven

De Pinguin Haarlem

Onze missie: Haarlem het schoonste water van Nederland geven

Privacy Policy

De Pinguin hecht veel waarde aan het beschermen van jouw privacy en (persoons)gegevens. Deze gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en met welk doel wij deze gebruiken.

Verwerken van persoonsgegevens

Wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken omdat jij gebruik maakt van onze website en/of omdat jij deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zo kun jij ons jouw contactgegevens verstrekken als jij je aanmeldt voor een van onze evenementen, als jij nadere informatie over onze organisatie wenst te krijgen of indien jij met ons wil samenwerken. Wij verwerken deze persoonsgegevens vervolgens ter uitvoering van onze dienstverlening en/of je te informeren. Zonder deze persoonsgegevens is het namelijk voor ons niet mogelijk uitvoering te geven aan de dienstverlening en/of je te informeren. Jouw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van jouw verzoek.

Af en toe kunnen wij ook via een derde informatie verwerven die indirect betrekking heeft op jou. Wanneer wij dat doen, vragen wij de desbetreffende derde te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.

Jij hebt te allen tijde het recht om de informatie die wij van jou heb opgeslagen en verwerkt, op te vragen en desgewenst te wijzigen of te (laten) verwijderen. Dit kan je via deze pagina doen. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 

Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van deze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen deze bezoekers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiertoe kunnen wij jouw IP-adres en domeinnaam registreren. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden wij ook bij met welk type browser jij mijn website bezoekt en gebruikt. De verkregen informatie is eigendom van De Pinguin. De verzamelde informatie wordt gebruikt om onze dienstverlening en marketingactiviteiten te verbeteren. De via deze website verkregen informatie wordt in geen geval aan derden verhuurd of verkocht. 

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Jij kunt deze cookies uitzetten via jouw browser. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg hiervoor eventueel de help functie van de door jou gebruikte browser. Je kan per browser ook instellen dat je volledig afziet van het ontvangen van cookies, dit is echter wel een beperking in de gebruikerservaring van mijn website.

Via mijn website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst (GA). Wij gebruiken GA om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers deze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier helaas geen invloed op.

De privacy van de bezoekers aan mijn website wordt gerespecteerd.. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van jouw gegevensopslag en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.Jij hebt te allen tijde het recht om de informatie die wij van jou hebben opgeslagen en verwerkt, op te vragen en desgewenst te wijzigen of te (laten) verwijderen. Dit kan je via deze pagina doen. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens om deze website te beheren en om de door jou gevraagde informatie, services en diensten te leveren. Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook gebruiken om je op de hoogte te houden van onze stichting en evenementen. Jouw persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel deze website als onze diensten te verbeteren.

Doorgifte aan derden

Wij stellen de door de Pinguin verkregen en opgeslagen gegevens niet ter beschikking aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze evenementen. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:
te voldoen aan een juridisch verzoek, of
om de rechten of eigendommen van De Pinguin te beschermen en verdedigen, of
te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van De Pinguin of het publiek te beschermen.

Bewaren van persoonsgegevens

Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. Wij zullen persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Gegevens die wij nodig hebben voor het administratief verwerken van onze samenwerking, bewaren wij 7 jaar.

Veiligheid van persoonsgegevens

Wij zorgen voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van jouw persoonsgegevens. Wij bewaren de persoonsgegevens die jij aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Wijzigen van de privacy statement

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij zullen zo nu en dan deze Privacy Policy updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Wij raden iedereen aan om periodiek deze Privacy Policy te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe wij jouw informatie bescherm.

Klachten of opmerkingen

Als jij van mening bent dat wij niet hebben gehandeld op grond van deze verklaring, dan kan je contact met ons opnemen. Je kan ook te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Friends & Family